ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ / ฝ่าย/ พัฒนาการอำเภอ / นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ครั้งที่ 7/2561)

พช.นครพนม-ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ / ฝ่าย/ พัฒนาการอำเภอ / นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ครั้งที่ 7/2561)

@นครพนม: เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (1 ส.ค.)เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสพจ.นครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

^^นายประสาท ทัศคร หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ / ฝ่าย/ พัฒนาการอำเภอ / นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ครั้งที่ 7/2561) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรมฯ/จังหวัดนครพนม และกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)