ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2561

พช.นครพนม-ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2561

@นครพนม: เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (2 ส.ค. 61)เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสพจ.นครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

^^นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2561

^^ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่ออนุมัติการกู้ยืมเงินประเภทเงินทุนอุดหนุน จำนวน 2โครงการ เป็นเงิน 348,500 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)