ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

📣ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

^^วันนี้( 3 ธ.ค.2561) เวลา 14.00 น. ณ บ้านโสกแมว ม.2 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

^^นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานฯ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านโสกแมว ม.2 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ชมการแสดงรำพื้นบ้าน การสาธิตการผลิตสินค้า OTOP โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

^^ในการนี้นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวรนุช กรุงเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม ร่วมติดตามและให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)