ข่าวประชาสัมพันธ์

นครพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”

นครพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”

นครพนม เมืองแห่งความสุข

>>นครพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”

^^วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานริมฝั่งโขง วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

>>นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาด พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม มากกว่า 1,000 คนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

>>ในการนี้ นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวรนุช กรุงเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียง^^

(Visited 1 times, 1 visits today)