ข่าวประชาสัมพันธ์

นครพนม เนื่องใน “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”

นครพนม เนื่องใน “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

นครพนม เนื่องใน “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”

**วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฯ เหล่ากาชาด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

>>ในการนี้ นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวรนุช กรุงเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมพิธีฯอย่างพร้อมเพรียง

(Visited 1 times, 1 visits today)