ข่าวประชาสัมพันธ์

📣นครพนม ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

📣นครพนม ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

🌻นครพนม:เมืองแห่งความสุข🌻

📣นครพนม ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

^^วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 11.30 น. ณ ที่ว่าการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 16 บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

^^นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางวรนุช กรุงเกตุ หัวหน้ากลุุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 : การตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ ที่ว่าการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคำเตย หมู่ 16 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมติดตามในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)