ข่าวประชาสัมพันธ์

📣นครพนม บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว

📣นครพนม บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว

🌻นครพนม:เมืองแห่งความสุข🌻

📣นครพนม บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว

^^ วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

^^นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ ในโอกาสเดินทางมา เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1. ถวายผ้าห่มกันหนาวและชุดสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
2. มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนจำนวน 500 ชุด
3. เสื้อกันหนาวและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน จำนวน 50 ชุด

^^ในการนี้ นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางวรนุช กรุงเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมงานดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)