📣นครพนม ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

🌻นครพนม:เมืองแห่งความสุข🌻

📣นครพนม ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

^^ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครนพม จังหวัดนครพนม

^^นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำ อช. ดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมี นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุม ผู้นำ อช. กว่า 200 คน ร่วมห่มผ้ารอบองค์พระธาตุนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)