ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสมาชิกตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ Big C สาขานครพนม

ประชุมสมาชิกตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ Big C สาขานครพนม

@นครพนม : ประชุมสมาชิกตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ Big C สาขานครพนม

^^วันที่ 10 มี.ค.2562 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บริเวณลานจอดรถยนต์ บ.บิ้กซีซุปเปอร์เซ็นต์ สาขานครพนม จังหวัดนครพนม

^^นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางกฤษฎาพร บุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมสมาชิกตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อเตรียมพร้อมในการร่วมบูรณาการจัดงานตลาดปลอดภัย และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาตลาดประชารัฐสู่ความยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)