ข่าวประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการออม

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการออม

 

@นครพนม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการออม

^^วันที่ 12 มี.ค.2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขงนครนพม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

^^นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณกับกองทุนการออมแห่งชาติ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ต่างๆ ในจังหวัดนครพนม รวม 480 คน เพื่อขยายการรับรู้สำหรับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

^^ในการนี้ นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม ร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)