ข่าวประชาสัมพันธ์

นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข 2562

นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข 2562

@นครพนม : นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข

^^วันที่ 13 มี.ค.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

^^นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจำปี 2562 เพื่อแสดงเจตนารมณ์เห็นพ้องต้องกัน ระหว่างส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครพนม ในการขับเคลื่อนโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุขไปสู่ความสำเร็จ

^^ในการนี้ นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม นำทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนงานตามโครงการฯ ดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)