ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม : ประชุมติดตามความคืบหน้างาน “สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย – ลาว 2562”

@นครพนม : ประชุมติดตามความคืบหน้างาน “สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย – ลาว 2562”

@นครพนม : ประชุมติดตามความคืบหน้างาน “สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย – ลาว 2562”

^^วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุท่าอุเทน ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 2

^^นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การจัดงาน “สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย – ลาว 2562” โซน 2 ชุ่มฉ่ำ ม่วนซื่น โฮแซว ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562 นี้

^^สำนักงานพัฒนาชุมชน โดย นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายสุริยา สุคนธชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าการจัดงานดังกล่าวฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)