ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม : ประชุมเตรียมงาน “สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย – ลาว 2562”

@นครพนม : ประชุมเตรียมงาน “สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย – ลาว 2562”

@นครพนม : ประชุมเตรียมงาน “สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย – ลาว 2562”

^^วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

^^นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน มหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้งาน “สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย – ลาว 2562” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562 นี้

(Visited 1 times, 1 visits today)