ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม : พช. ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562

@นครพนม : พช. ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562

@นครพนม : พช. ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562

^^วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ลานคนเมือง ถนนคนเดิน เทศบาลเมืองนครพนม

^^สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม นำโดย นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่ายฯ ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรจาก นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และข้าราชการเกษียณอายุ กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ภายในงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว ประจำปี 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)