ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม : เปิดงานนครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว 2562

@นครพนม : เปิดงานนครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว 2562

@นครพนม : เปิดงานนครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว 2562

^^วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 16.40 น. ณ ลานคนเมือง ถนนคนเดิน เทศบาลเมืองนครพนม

^^นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว 2562 วิถีชีวิต วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

^^โดย นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานฯ พร้อมนำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมงานอย่างคึกคัก

(Visited 1 times, 1 visits today)