ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม : ทำบุญตักบาตร (เทศบาล) เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2562

@นครพนม : ทำบุญตักบาตร (เทศบาล) เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2562

@นครพนม : ทำบุญตักบาตร (เทศบาล) เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2562

^^วันที่ 13 เม.ย. 2562 เวลา 07.00 น. ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร

^^นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมนำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมทำบุญตักบาตร(เทศบาล) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)