ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม : ประกวดอาหารพื้นถิ่นในมหกรรมวิถีชีวิต วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2562

@นครพนม : ประกวดอาหารพื้นถิ่นในมหกรรมวิถีชีวิต วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2562

@นครพนม : ประกวดอาหารพื้นถิ่นในมหกรรมวิถีชีวิต วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2562

^^วันที่ 13 เม.ย. 2562 เวลา 11.00 น. ณ ลานคนเมือง ถนนคนเดิน

^^สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม นำโดย นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม จัดการประกวดอาหารพื้นถิ่น จังหวัดนครพนม ในมหกรรมวิถีชีวิต วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้งาน นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย-ลาว 2562 ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ตัวแทนจากอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)