@นครพนม : พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 3 มิ.ย. 2562 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดจังหวัดนครพนม

^^นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

^^สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม นำโดย นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)