@นครพนม : ประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นบพ.) 2562

@นครพนม : ประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นบพ.)

^^วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดนครพนม ช้น 5

^^นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) เพื่อเตรียมการประเมินข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)