ประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 148/62

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
>>ประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 148/62

👉วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 148/62 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อสังการท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในประเด็น การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดนครพนม เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)