ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ผ่านทางระบบ TV พช.

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
>>ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ผ่านทางระบบ TV พช.

👉วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดนครพนม (ชั้น 5)

>>นายสามารถ​ โรจนวิเชียร​ พัฒนาการจังหวัดนครพนม​ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ผ่านทางระบบ TV พช. โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน การรายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(Visited 1 times, 1 visits today)