ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) ประจำปี 2562

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
>>ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) ประจำปี 2562

👉วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.030 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานผลตามมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562 ของกลุ่มเป้าหมาย 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้นำ ประเภทกลุ่ม/องค์กร ประเภทเครือข่ายชุมชน และประเภทชุมชน ของทั้ง 12 อำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ในระดับจังหวัดต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)