โครงการเตรียมความพร้อมและพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🚩นครพนม:เมืองแห่งความสุข
⭕️ โครงการเตรียมความพร้อมและพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

นายสามารถ โจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางลติยา สุทธิผาย และนางสาวผกาวัน อุปชา นักวิชาการพัฒนาชุมชน นำประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 ทั้งนี้จังหวัดนครพนมมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 จำนวน 15 กองทุน

(Visited 1 times, 1 visits today)