🚩นครพนม:เมืองแห่งความสุข
⭕️ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562

ทั้งนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวรนุช กรุงเกตุ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม ข้ารรชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)