ประชุมหารือถึงโอกาสในการขยายผลโครงการนวัตกรรมชุมชนน ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่

🚩นครพนม:เมืองแห่งความสุข
⭕️ ประชุมหารือถึงโอกาสในการขยายผลโครงการนวัตกรรมชุมชนน ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุท่าอุเทน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (ชั้น 2)

>>นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมหารือถึงโอกาสในการขยายผลโครงการนวัตกรรมชุมชนน ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการค้นหานวัตกรรมหรือสิ่งริเริ่มศักยภาพในพื้นที่เป้าหมายและศึกษาแนวทางการขยายผลนวัตกรรมเหล่านั้น

>>ในการนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายสุริยา สุคนธชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)