มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

🚩นครพนม:เมืองแห่งความสุข

⭕️ มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 1,193 แห่ง

ในการนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เฝ้ารับเสด็จฯ และเป็นผู้แทนรับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ในครั้งนี้มีซึ่งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครพนม ที่ได้รับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จำนวน 15 แห่ง

นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้นำเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครพนม เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ในครั้งนี้จำนวน 20 คน โดยปัจุบันจังหวัดนครพนมมีหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 316 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

(Visited 1 times, 1 visits today)