เที่ยวสนุก สุขโดนใจ Craft tourism @ธาตุพนม

🚩นครพนม:เมืองแห่งความสุข
 เที่ยวสนุก สุขโดนใจ Craft tourism @ธาตุพนม

>>วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอธาตุพนม เพื่อสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบและเตรียมความพร้อมการเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “เที่ยวสนุก สุขโดนใจ Route Craft Tourism ธาตุพนม Model” เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมกิจกรรมและมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)