เตรียมความพร้อมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

🚩นครพนม:เมืองแห่งความสุข
 เตรียมความพร้อมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

>>วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายพีรกานต์ โคตรโยธา ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน น.ส.ลัดดา ศรีบุรมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ตำบลคำเตย เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมติดตามครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ในรายของ นายชวัน ราชคำ อายุ 54 ณ บ้านคำเตย ม.5 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)