กิจกรรม “เที่ยวสนุก สุขโดนใจ Route Craft Tourism ธาตุพนม model”

🚩นครพนม:เมืองแห่งความสุข
 กิจกรรม “เที่ยวสนุก สุขโดนใจ Route Craft Tourism ธาตุพนม model”

>>วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

>>นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “เที่ยวสนุก สุขโดนใจ Route Craft Tourism ธาตุพนม model” เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยรอบองค์พระธาตุพนม ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน ต่อยอดและยกระดับการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

>>ในการนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

(Visited 1 times, 1 visits today)