นครพนมขับเคลื่อนโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ณ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข

📣นครพนมขับเคลื่อนโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ณ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

^^วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ บ้านคำเตย ม. 5 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

^^นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 1 ครัวเรือน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่โดยในเบื้องต้น ได้ดำเนินการดังนี้

👉ครัวเรือน เป้าหมาย
นายชวัน ราชคำ อายุ 56 ปี พิการอัมพาตครึ่งซีกซ้าย รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ มีทักษะการจักสานฝากระติบข้าว สมาชิกในครัวเรือน 3 คน อาศัยอยู่กับหลานชายอีก 2 คน เรียนชั้นอนุบาล และชั้นป.4 รายได้ในครัวเรือนมาจาก เบี้ยผู้พิการและการจักสานฝากระติบข้าวขายให้คนในชุมชน

👉หน่วยงานที่ช่วยเหลือในเบื้องต้น
(1) พมจ. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 3,000 บาท
(2) กาชาดจังหวัดมอบถุงยังชีพ 2 ถุง และผ้าห่ม 2 ผืน
(3) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน มอบถุงยังชีพ 1 ถุง
(4) เทศบาลเมืองนครพนม มอบไก่พันธุ์ไข่ 6 ตัว และกระเป๋านักเรียน 2 กระเป๋า และเครื่องเขียน 2 ชุด
(5) ปกครองอำเภอเมืองนครพนม มอบพันธุ์ปลาดุก 200 ตัว พร้อมหัวอาหาร
(6) พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม มอบไม้ไผ่เพื่อเป็นวัสดุในการประกอบอาชีพ จำนวน 50 ลำ และมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้หลานชาย จำนวน 1 ทุนๆละ 1,200 บาท
(7) ส่วนราชการ/เครือข่าย/กลุ่มองค์กรอำเภอเมืองนครพนม และผู้มีจิตศรัทธา (เครือข่ายกทบ.อำเภอเมือง/เครือข่าย OTOP อำเภอเมือง/คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองนครพนม/คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีต.หนองญาติ ) สนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพจักสานไม้ไผ่ จำนวน 5,600 บาท
(8) สาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม ดูแลสุขภาพของนายชวัน ราชคำและหลานชายทั้งสอง
(9) ร้านเทียนพานิชนครพนมและคลังกระดาษนครพนม (2005) มอบกระติกน้ำขนาดใหญ่ 1 ใบ ,กระติกน้ำขนาดเล็ก 2 ใบ, ชุดจาน 2 ชุด และชุดแก้วน้ำ 1 ชุด
(9) ผู้มีจิตศรัทธาไม่ประสงค์ออกนาม มอบชุดนักเรียน 2 ชุด, รองเท้านักเรียน 2 คู่, เข็มขัดนักเรียน 2 เส้น และอุปกรณ์เครื่องเขียน 2 ชุด, บานหน้าต่าง 6 บาน, บานประตู 1 บาน และสังกะสีเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและห้องครัว

^^ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดยนายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และพัฒนาการอำเภอ นำทีมสร้างสุขจังหวัด/อำเภอ เข้าเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)