ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

🚩นครพนม:เมืองแห่งความสุข
⭕ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

>>วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมวางแผนการดำเนินงานและทบทวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(Visited 1 times, 1 visits today)