ติดตามครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข อำเภอเรณูนคร

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
>>ติดตามครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข

👉วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 09.30 น. ณ บ้านนาขาม ม.2 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

>> นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอลงพื้นที่อำเภอเรณูนคร เพื่อติดตามและเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข บ้านนาขาม หมู่ 2 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)