ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
>>ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

👉วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

>> นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อติดตาม สนับสนุน พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรคและแนะแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง

(Visited 1 times, 1 visits today)