กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce

🚩นครพนม:เมืองแห่งความสุข
 กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce

>>วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce ด้วยเว็บไซต์ www.otoptoday.com จังหวัดนครพนม

>>ทั้งนี้ สามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว
http://www.otoptoday.com/newweb/view_prov.php…

(Visited 1 times, 1 visits today)