ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ร่วมประชุมการขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุขเพื่อไทยนิยมยั่งยืน ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างจังหวัดนครพนม และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)