ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดอาหารพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น ตามโครงการ มหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการท่องเที่ยว “บ้านพ่อ พอเพียง” และ “ทัวร์สุขภาพดี วิถีธรรม จังหวัดนครพนม”