ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุพนม เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

พช.นครพนม-ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และทีมงานศูนย์ประสานการติดตามงาน OTOP นวัตวิถี ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม พื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโพน หมู่ 8 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน

พช.นครพนม-ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 3 พร้อมคณะฯ เข้าพบนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อทราบถึงกลไกการขับเคลื่อนและกระบวนการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนครพนม

พช.นครพนม-ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 3 พร้อมคณะฯ ประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนครพนม