ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม >> 24 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม พร้อมด้วย หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการจังหวัด จนท.การเงิน และ จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฯ รับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Conference กรมการพั

พช.นครพนม ประเมินผลงานฯ กลุ่มเป้าหมายอำเภอวังยาง ประกอบการคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่นและ อปท.ดีเด่น ด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูล ระดับจังหวัด ประจำปี 2559

@นครพนม : 23 มี.ค 2559 เวลา 09.00 น. พช.นครพนม ประเมินผลงาน เพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่นและ อปท.ดีเด่น ด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูล ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ณ อ.นาแก

@นครพนม : 23 มี.ค 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบแนวทางการดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน 3X3 แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม

@นครพนม : 22 มี.ค. 2559 พช.นครพนม ประเมินผลงานฯ กลุ่มเป้าหมายอำเภอปลาปาก เพื่อประกอบการคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่นและ อปท.ดีเด่น ด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูล ระดับจังหวัด ประจำปี 2559

@นครพนม : 22 มี.ค 2559 เวลา 13.30 น. พช.นครพนม ประเมินผลงานฯ กลุ่มเป้าหมายอำเภอเมืองนครพนม ประกอบการคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่นและ อปท.ดีเด่น ด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูล ระดับจังหวัด ประจำปี 2559