ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม : วันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน จังหวัดนครพนม (โซนเหนือ) ร่วมประชุมติดตาม และประเมินผลกองทุนชุมชน อำเภอศรีสงคราม ตามโ

@นครพนม : วันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้นายสุรพล แก้วอินธิ หนก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน จังหวัดนครพนม (โซนกลาง) ร่วมประชุมติดตาม และประเมินผลกองทุนชุมชน อำเภอเมืองนครพนม ตามโคร

@นครพนม : วันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้นายสามารถ โรจนวิเชียร หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน จังหวัดนครพนม (โซนใต้) ร่วมประชุมติดตาม และประเมินผลกองทุนชุมชน อำเภอเรณูนคร ตามโครงก

@นครพนม : วันที่ 15 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.สารสนการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน จังหวัดนครพนม (โซนเหนือ) ออกติดตาม ประเมินผล การตรวจสุขภาพกองทุนชุมชนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ

@นครพนม : วันที่ 15 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้นายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน จังหวัดนครพนม (โซนใต้) ออกติดตาม ประเมินผล การตรวจสุขภาพกองทุนชุมชนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ

@นครพนม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มาเป็นธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงมาตรการฟื้นฟู เพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม

@นครพนม : 15 ก.พ. 2559 เวลา 18.45 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม เนื่องในงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2559

@นครพนม วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.09 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนาและมหาพุทธาภิเษกเหรียญพระธาตุพนม “มหาสิทธิโชค” ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังห

@นครพนม 12 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดมหาธาตุ อ.เมืองนครพนม กล่าวรายงานว