ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

++..วันที่ 5 ธันวาคม 2560..++ นายขุนไกร สุขสุมิตร นายอำเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานโครงการตลาดประชารัฐของอำเภอโพนสวรรค์ มีผู้ประกอบการลงทะเบียน จำนวน ๓๖ ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอโพนสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

@ ธาตุพนม วันที่ 2 ธ.ค.60 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนมมอบหมายให้ น.ส.จุลีพร กาจิต นว.พช.ปก ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มทอผ้าฝ้าย ประธานกลุ่มนางรัสดา จันทนะ บ้านหัวบึงทุ่ง ม.3 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม

@ ธาตุพนม วันที่ 2 ธ.ค.60 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนมมอบหมายให้ น.ส.จุลีพร กาจิต นว.พช.ปก ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ประธานกลุ่มนางสถิตย์ พาเพ็ง บ้านหัวบึงท่า ม.1 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม

@ ธาตุพนม วันที่ 2 ธ.ค.60 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนมมอบหมายให้ น.ส.จุลีพร กาจิต นว.พช.ปก ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ประธานกลุ่มนางลั่นทม สารสิทธิ์ บ้านหัวบึงทุ่ง ม.3 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม

@ ธาตุพนม วันที่ 2 ธ.ค.60 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนมมอบหมายให้ น.ส.จุลีพร กาจิต นว.พช.ปก ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มปลูกผักระบบ CAP (อาหารปลอดภัย) บ้านหนองหอยท่า ม.6 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม

@ ธาตุพนม วันที่ 2 ธ.ค.60 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนมมอบหมายให้ น.ส.จุลีพร กาจิต นว.พช.ปก ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มปลูกมะนาวในท่อ บ้านหนองหอยทุ่ง ม.5 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม

@ ธาตุพนม วันที่ 2 ธ.ค.60 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนมมอบหมายให้ น.ส.จุลีพร กาจิต นว.พช.ปก ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านหนองหอยท่า ม.6 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม

@ ธาตุพนม วันที่ 2 ธ.ค.60 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนมมอบหมายให้ น.ส.จุลีพร กาจิต นว.พช.ปก ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเย็บผ้า ประธานกลุ่มนางนิอร ชาวงษ์ บ้านหนองหอยท่า ม.6 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม

@ ธาตุพนม วันที่ 2 ธ.ค.60 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนมมอบหมายให้ น.ส.จุลีพร กาจิต นว.พช.ปก ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มปลูกผักชีฝรั่ง บ้านหนองหอยทุ่ง ม.5 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม

Page 1 of 7412345...102030...Last »