ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

@อำเภอธาตุพนม วันที่ 2 พฤศจิกายน 60 เวลา 10.00 น.นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้นางอัจฉรา รัตนนิคม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานและ น.ส.จุลีพร กาจิต นว.พช.ปฏิบัติการ ร่วมกับทีมพัฒนา OTOP Premium ปี 60 ทดลองการการผลิตกาละแม จากจมูกข้าวไรต์เบอร์รี่ และพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาละแมสุขสบาย ม.1 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

@ อำเภอธาตุพนม วันที่ 2 พฤศจิกายน 60 เวลา 10.00 น.นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้นางศิริพรรณ จักรชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 โดยมีนายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเกษตรอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม

1 พฤศจิกายน 60 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมคณะทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ และทีมงานสตรีอำเภอธาตุพนม ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีอำเภอธาตุพนม ถวาย ณ วัดพันธคีรี หมู่ 7 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีนายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอเป็นประธาน ในการทอดกฐินสมัคคี อำเภอธาตุพนม ในครั้งนี้

++..วันที่ 24 ตุลาคม 2560..++นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำจิตอาสางานดอกไม้จันทน์ บรรจุดอกไม้จันทน์ลงกล่องที่เตรียมไว้ ณ วัดประชาสามัคคี อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

Page 10 of 68« First...89101112...203040...Last »