ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

++..วันที่ 30 เมษายน 2561..++ นายธวัช ภักดี พอ.โพนสวรรค์ พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ตนัยพุฒิ นว.พช.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมประจำเดือนพัฒนาการอำเภอประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

26 เม.ย.2561 เวลา13.00 น.>>> นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ร่วมต้อนรับคณะการติดตามจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวคำ ม.8 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ >>> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ครั้งที่๓ ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ" ณ ศาลาประชาคมบ้านสว่างภูมี หมู่ที่ ๗ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ >>> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ครั้งที่๓ ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ" ณ ศาลาประชาคมบ้านฮ่องโจด หมู่ที่ ๖ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

Page 10 of 61« First...89101112...203040...Last »