ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

@ TP CDD News 20 พ.ย.60 เวลา 13.00 น. นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้พัฒนากรพร้อมทีมงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครพนม จำกัด ให้การแนะนำ ในการดำเนินงาน และการถ่ายทำวีดีทัศน์ แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระราชานุเคราะห์ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดในการประกวดคัดสรร OTOP Junior ในรอบต่อๆไป

@ TP CDD News 20 พ.ย.60 เวลา 11.00 น. นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม กับเจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครพนม จำกัด ปรึกษาหารือเรื่องการขับเคลื่อนงาน ด้านการเกษตร แปรรูป และการท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอธาตุพนม ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม

@ TP CDD News 20 พ.ย.60 เวลา 08.30-16.00 น. นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้พัฒนากรพร้อมทีมงาน ทำหน้าที่รับลงทะเบียนตลาดประชารัฐ แก่พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ OTOP ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 4 ราย

@ TP CDD News วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 >>> เวลา 08.30-16.00 น. นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้พัฒนากรพร้อมทีมงาน ทำหน้าที่รับลงทะเบียนตลาดประชารัฐ แก่พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 17 พ.ย.60 เวลา 14.00 น. นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้นางศิริพรรณ จักรชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจกำชับ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี น.ส.ลำพร แสงสุวรรณ ประธานกลุ่มปลูกดอกดาวเรือง ม.9 บ้านดอนข้าวหลาม ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

วันที่ 17 พ.ย.60 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้นางศิริพรรณ จักรชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจกำชับ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นางชี แสงตา ประธานกลุ่มเลี้ยงสุกร ม.9 บ้านดอนข้าวหลาม ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

วันที่ 17 พ.ย.2560 นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรมฯ ในครั้งนี้

วันที่ 17 พ.ย.60 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เดินทางเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Page 2 of 6812345...102030...Last »