ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปากพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมกับสมาชิกสตรีชาวอำเภอปลาปาก จัดกิจกรรมประกวดส้มตำลีลา เนื่องวันสตรีสากล ณ บริเวณวัดพระธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำทีมปราชญ์สัมมาชีพบ้านหนองบัวคำและบ้านดอนกลาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ-งบพัฒนาจังหวัด ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานการจัดเวทีประชาคมครั้งที่ 1 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ

นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ ค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ศาลาวัดโพธิ์ชัยศรี ม.๑ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

นางสาวสุขใจ ชมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ ค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ศาลาประชาคมวัดโนนศรีบัวทอง ม.๑ ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

นางสาววิมลรัตน์ เมตตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ ค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ศาลาวัดท่าสะอาด ม.๑ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ ค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตีนตั่ง ม.๔ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมนำผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ วัดท่าชาลีลำพร บ.หนองกกคูณ ม.7 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

Page 20 of 38« First...10...1819202122...30...Last »