ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

@นาหว้า 31 พ.ค.60 เวลา 9.30 น. นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ฯ ประชุมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอำเภอ ประจำปี 2560 โดยมีนายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น2 อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

Page 3 of 1412345...10...Last »