ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

วันที่ 16 พ.ย.60 นายอาจณรงค์ สัตยพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุม เขตตรวจที่ 5,11 ประธานมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Strategic PR เพื่องานพัฒนาชุมชน ในระว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ นว.พช.ชำนาญการ สพจ.นครพนม ผ่านการอบรมและรับมอบใบประกาศในโครงการฯ นี้ด้วย

@ TP CDD News วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 >>> เวลา 08.30-15.40 น. นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้พัฒนากรพร้อมทีมงาน ทำหน้าที่รับลงทะเบียนตลาดประชารัฐ แก่พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP ยอดผู้มาลงทะเบียนวันนี้ 6 ราย ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

@ TP CDD News วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 >>> เวลา 08.30-16.00 น. นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้พัฒนากร ทำหน้าที่รับลงทะเบียนตลาดประชารัฐ แก่พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

@ TP CDD News วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 >>> เวลา 08.30-16.00 น. นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้พัฒนากร ทำหน้าที่รับลงทะเบียนตลาดประชารัฐ แก่พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Page 3 of 6812345...102030...Last »