ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศาลาวัดบ้านนางาม หมู่ที่ ๑ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับและเสนอผลการดำเนินงานโครงการ otop นวัตวิถี แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ณ ศาลาประชาคมบ้านกุตาไก้ หมู่ที่ ๕ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>>ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๓ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๓ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> น.ส.วิมลรัตน์ เมตตา และน.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมทีมวิทยากรครู ค. ตรวจมอบวัสดุตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐น. >>> นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐น. >>> นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการตรวจมอบวัสดุตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับลงทะเบียน OTOP ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนกเหาะ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.>>> นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖พรรษา ๒๘ กรกฎา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Page 3 of 6112345...102030...Last »