ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

14 พ.ย. 60 เวลา 09.30 น. นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม ประชุมทีมงานพัฒนากร เพื่อวางแผนงานในการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1-2 ในปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

14 พ.ย.60 นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ นว.พช.ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มในวันที่ 2 ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Strategic PR เพื่องานพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

@ TP CDD NEWS... @ TP CDD News วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 >>> นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เดินทางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Strategic PR เพื่องานพัฒนาชุมชน ในระว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

@ TP CDD NEWS... @ TP CDD News วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 >>> นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม และทีมงานพัฒนากร ร่วมลงทะเบียนผู้ประกอบการ เกษตรกร แม่ค้า ที่มายื่นขอลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ณ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอธาตุพนม

@ TP CDD News วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. >>>นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ ทีมพัฒนากร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แก่คณะครูโรงเรียนบ้านวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในการส่งผลงานของชมรมทำแผ่นทองสลัก เพื่อเข้าร่วมโครงการโอทอปจูเนียร์ (OTOP Junior) ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านโรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ต.ดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Page 4 of 68« First...23456...102030...Last »