ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

เวที 2 โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย และการปรับเปลี่ยน Mind set ตามโครงการ Way of Life บ.ขามเปี้ยใหญ่ ม.13 ต.บ้านข่า

@ นาหว้า 26 ก.ค.60 ชาวบ้านท่าเรือ ม.1 ต.ท่าเรือ ร่วมกันบริจาคเงินสด เพื่อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ประดิษฐ์ดอกไม้จันรน์พระราชทาน จำนวน 6,180 บาท/ร่วมทำกิจกรรมเป็นวันแรก โดยมีสตรีบ้านท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้นายสามารถ สุริยประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ วิทยากรครู ข ตำบลบ้านเสียว โดยมีทีมวิทยากร ครู ค ร่วมดำเนิน โครงการขยายผลตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านโคกสะอาด ม.8,9

Page 84 of 91« First...102030...8283848586...90...Last »