เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมช่องทางตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม OTOP To The Tourist And Festival ภายใต้ชื่องาน นครพนม Winter Festival ตอนหนาวลมชมโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมช่องทางตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม OTOP To The Tourist And Festival ภายใต้ชื่องาน นครพนม Winter Festival ตอนหนาวลมชมโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม OTOP To Tourist And Festival ภายใต้ชื่องาน นครพนม Winter Festival ตอนหนาวลม ชมโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม OTOP To Tourist And Festival ภายใต้ชื่องาน นครพนม Winter Festival ตอนหนาวลม ชมโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)