ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคางานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวพัฒนา (กลุ่ม D)ตามงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศประกวดราคางานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวพัฒนา (กลุ่ม D)ตามงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561