ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การซื้อคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิถี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การซื้อคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิถี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

23 สิงหาคม 2561 /

16:54 น. /

ดาวน์โหลด