ราคากลาง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม กิจกรรมที่ 2:พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 5 : การจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวประเภทครุภัณฑ์ทั่วไป

ราคากลาง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม กิจกรรมที่ 2:พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 5 : การจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวประเภทครุภัณฑ์ทั่วไป

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 โครงการซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี นครพนม

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 โครงการซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี นครพนม