รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

03 ธันวาคม 2562 /

21:18 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2562 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2562 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

30 กันยายน 2562 /

13:48 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอ,นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น 5 (หลังใหม่)

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอ,นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น 5 (หลังใหม่)

12 กันยายน 2562 /

16:50 น. /

ดาวน์โหลด